25.02.2020 року був проведений майстер-клас "Альтернативні засоби комунікації (картки PEKS) для вчителів-логопедів закладів дошкільної освіти. Мозгова Т.І., директор центру, ознайомила присутніх з видами засобів альтернативної коунікації. Проскуріна О.М., вчитель-логопед центру, продемонструвала послідовність використання карток PEKS у формуванні комунікативних навичок. Цей метод позитивно впливає на результати навчання комунікації  безмовленнєвих дітей.

                                                                                                     

 

                                                                                                      

     "Ефективність використання коштів освітньої субвенції на підтримку осіб з особливими освітніми потребами" - тема обговорення на нараді з директорами дошкільних та загальних середніх  закладів освіти. 

     На сьогоднішній день у 6 закладах загальної середньої освіти відкрито 8 класів, у яких навчається 9 учнів з особливими освітніми потребами, у 5 закладах дошкільної освіти функціонує 5 інклюзивних груп для 5 дітей з особливими освітніми потребами. На надання державної підтримки таких дітей передбачена освітня субвенція, яка розподіляється на оплату фахівцям для проведення корекційно-розвиткових занять, та до 35 % - на придбання навчальних засобів. З метою запобігання дефіциту коштів освітньої субвенції потрібно звернути увагу на ефективність її використання: командам психолого-педагогічного супроводу відстежувати необхідну кількість корекційно-розвиткових занять, які проводяться з урахуванням особливостей психофізичного розвитку дитини; направляти кошти на придбання тільки необхідних спеціальних засобів корекції.

 

 

 

11.12.2019 року було проведене відкрите заняття практичного психолога Юлії Лисоконь з дитиною 3-річного віку. Заняття було послідовним, логічним та доступним для дитини. Цікавою іграшковою країною подорожували, емоційне напруження знімали, позитивну навчальну мотивацію формували, когнітивні процеси за допомогою мультисенсорної методики "Нумікон"розвивали. Бажаємо подальших успіхів молодому спеціалісту!

                                                                                 

         19 лютого 2020 року в інклюзивно-ресурсному центрі пройшов семінар з елементами тренінгу "Формування елементарних математичних уявлень за допомогою мультисенсорної методики "Нумікон" для вихователів інклюзивних груп закладів дошкільної освіти. Практичний психолог центру нагадала  про особливості розвитку пізнавальних процесів у дітей з інтелектуальними порушеннями, методи, спеціальні прийоми та підходи в роботі з особливими вихованцями. Вчитель-дефектолог познайомила присутніх з початковими кроками роботи з використання деталей набору "Нумікон", запропонувала різноманітні ігри та завдання для слухачів. Ефективність використання інноваційної методики "Нумікон" доведено в ході проведення семінару.

          

  Мовленнєвий розвиток дітей тісно пов'язаний з розвитком комунікативного потенціалу, тому що слово є основним засобом комунікації. У нашому місті збільшилася кількість дітей, у яких спостерігається значна затримка мовлення. Батьки зтурбовані цією проблемою і все частіше звертаються за допомогою до нашого центру. Перед логопедом постає завдання запуску мовлення у безмовленнєвих дошкільнят. 

  На відкритому занятті вчителя-логопеда Проскуріної О.М., проведеного 12.12.2019 року, корекційні педагоги побачили, як можна формувати навички комунікації у дітей дошкільного віку за допомогою методів сенсорної інтеграції. Тема заняття "З тваринами граємо, бабусю розважаємо" дозволила по'єднати процес навчання з грою.

 

      

           Інкюзивно-ресурсний центр Шосткинської міської ради розпочав свою роботу 1 вересня 2018 року. За положенням про атестацію педагогічих працівників, при зміні місця роботи за ними зберігаються минулі педагогічні категорії, але на другий рік потрібно пройти чергову атестацію. Тому 2020 рік - це атестаційний період для всіх педагогів інклюзивно-ресурсного центру.

           9 грудня вчитель-дефектолог Безкоровайна Л.М. провела відкрите корекційне заняття з дитиною-дошкільником на розвиток  навчальних умінь та навичок. Разом з чарівним клубочком побували "На гостині у кошачій родині", познайомилися з цікавинками  про життя котів. Гра "Перетворення" сприяла можливості вживати наказовий спосіб дієслів, з допомогою деталей набору "Нумікон" викладали різнокольорові доріжки, порівнювали множини, рахували, розвивали мовлення. Пізнавальна мотивація, доступність завдань та доречна зміна видів діяльностя дали можливість задіяти сильні сторони особливої дитини. Такі заняття допомагають їй підготуватися до школи, краще знайти спільну мову з ровесниками, бути успішним. Вчитель продемонструвала майстерність педагогічного спілкування, роботу з новітніми корекційними методиками.