Ефективність використання коштів на підтримку інклюзії

     "Ефективність використання коштів освітньої субвенції на підтримку осіб з особливими освітніми потребами" - тема обговорення на нараді з директорами дошкільних та загальних середніх  закладів освіти. 

     На сьогоднішній день у 6 закладах загальної середньої освіти відкрито 8 класів, у яких навчається 9 учнів з особливими освітніми потребами, у 5 закладах дошкільної освіти функціонує 5 інклюзивних груп для 5 дітей з особливими освітніми потребами. На надання державної підтримки таких дітей передбачена освітня субвенція, яка розподіляється на оплату фахівцям для проведення корекційно-розвиткових занять, та до 35 % - на придбання навчальних засобів. З метою запобігання дефіциту коштів освітньої субвенції потрібно звернути увагу на ефективність її використання: командам психолого-педагогічного супроводу відстежувати необхідну кількість корекційно-розвиткових занять, які проводяться з урахуванням особливостей психофізичного розвитку дитини; направляти кошти на придбання тільки необхідних спеціальних засобів корекції.