Виїзні консультаціїї

Методичний супровід навчання здобувачів освіти з особливими освітніми потребами - одне з головних завдань інклюзивно-ресурсного центру. У цьому році ми започаткували проведення виїзних консультацій за місцем навчання дітей для педагогічних працівників з питань організації ефективного психолого-педагогічного супроводу, оформлення документації, демонстрації спеціальних методів та прийомів навчання. У сільській місцевості проводимо для батьків дітей, які мають мовленнєві порушення, логопедичні консультації, надаємо інформацію стосовно подальшого освітнього маршруту внутрішньо переміщеним особам. Як показала практика, така форма роботи є високоефективною.