Створюємо інклюзивно-ресурсний центр (ІРЦ)

Правові аспекти створення та функціонування ІРЦ. Що потрібно для реалізації відкриття ІРЦ. Вимоги до приміщення. Штатний розклад та обов'язкові посади. Сутність надання психолого-педагогічної допомоги в ІРЦ.

ЩО ТАКЕ ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР?

Основним документом, що регулює організацію ІРЦ, є постанова Кабінету міністрів України від 12 липня 2017 р. № 545.

      ІРЦ в Україні створюються на базі ПМПК (реорганізація існуючої структури), або на базі шкіл з інклюзивними класами, або опорних школах.

    Відповідно до Закону №545б місцеві органи самоврядування зобов'язані створити центри з розрахунку один центр на 7 тис. дітей, які проживають на території об’єднаної територіальної громади (району), та на 12 тис. дітей, які проживають у місті (районі міста).

    ІРЦ  (надалі у тексті - центри)  надає послуги дітям з особливими освітніми потребами, які проживають (навчаються) у відповідній об’єднаній територіальній громаді (районі), місті (районі міста), за умови подання відповідних документів.

    Психолого-педагогічна допомога надається дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах (не відвідують навчальні заклади), здобувають повну загальну середню освіту в професійно-технічних навчальних закладах та не отримують відповідної допомоги.


Завдання центру:

 1. проведення комплексної оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, розроблення рекомендацій щодо програми навчання
 2. надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами
 3. надання консультацій та взаємодія з педагогічними працівниками дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів з питань організації інклюзивного навчання
 4. надання консультативно-психологічної допомоги батькам

ПРОЦЕС СТВОРЕННЯ ІРЦ

      Для реалізації відкриття ІРЦ існує безліч програм з розвитку громад від Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (Мінрегіонбуд). Не дивлячись на відсутність прямих цільових субвенцій на відкриття ІРЦ на 2018 рік, Міністерство освіті і науки України виділило 502 млн. на інклюзивну освіту, і 998 млн. на введення програми Нова Українська школа.

      Субвенція на інклюзивну освіту є адресною, розраховується, виходячи з кількості зареєстрованих дітей в інклюзивних класах конкретної школи. Розподіл виділених грошей на дитину (16 000 грн в 2017 році, близько 30 000 грн в 2018 році): 65% на оплату додаткових занять з фахівцями, відповідно до корекційної програми дитини (ці гроші можуть виділятися на оплату персоналу ІРЦ), 35% - на закупівлю обладнання, як для особистого користування, так і для групи учнів зі схожою нозологією. Тому, якщо у Вас є, наприклад, 5 дітей із порушеннями зору, то ці гроші можна використовувати на створення кабінету тифлопедагога в ІРЦ і тд.

      Зараз на громадських слуханнях знаходиться постанова про створення ОРЦ (обласний ресурсний центр підтримки інклюзівної освіти) на базі ІППО (Інститут післядипломної педагогічної освіти). У функції цієї структури входить навчання фахівців, підвищення кваліфікації, збір бази фахівців в конкретному регіоні та інша підтримка ІРЦ.

АЛГОРИТМ СТВОРЕННЯ ІРЦ

 1. На сесії місцевої влади приймається рішення «Про створення комунальної установи «Інклюзівно - ресурсний центр», що підпорядковується районному управлінню освіти;
 2.  Наймається проектна організація, яка спроектовує ІРЦ відповідно до стандартів, зазначеними нижче;
 3.  Проводяться ремонтні роботи та комплектація ІРЦ;
 4.  Затверджується штатний розпис відповідно до стандартів, що зазначені нижче.

 

Вимоги до приміщення

Площа центру має бути не менше 160 кв. м.

Центри повинні мати приміщення, пристосовані для дітей з особливими освітніми потребами відповідно до вимог законодавства, у тому числі державних санітарних норм і правил та державних будівельних норм.

У таких приміщеннях облаштовуються:

 • приймальні;
 • кімнати для надання індивідуальної психолого-педагогічної допомоги (дивитись приклад);
 • кабінети проведення групових психолого-педагогічних занять (дивитись приклад);
 • кабінет вчителя-логопеда (дивитись приклад);
 • кабінет практичного психолога (дивитись приклад);
 • кабінет для занять з лікувальної фізкультури (дивитись готове рішення);
 • кабінет для проведення спільних засідань фахівців центру;
 • кабінет директора центру;
 • технічні приміщення тощо (детальніше у документі про комплектацію).

 

Штатний розклад Інклюзивно-ресурсного центру

        Діяльність центру забезпечують педагогічні працівники, які мають вищу освіту за спеціальністю “Спеціальна освіта”, “Корекційна освіта”, “Дефектологія”, “Психологія”, за спеціалізацією логопеда, сурдопедагога, олігофренопедагога, тифлопедагога, а також практичні психологи, вчителі лікувальної фізкультури, медична сестра та бухгалтер. Гранична чисельність фахівців центру становить 12 осіб. У разі потреби центр може залучати додаткових фахівців шляхом укладення цивільно-правових угод відповідно до запитів з оплатою за фактично відпрацьований час.

     Педагогічне навантаження фахівців центру, які надають психолого-педагогічну допомогу дітям з особливими освітніми потребами, становить 18 годин на тиждень для безпосередньої роботи з такими дітьми, що становить ставку заробітної плати (посадовий оклад). Крім того, фахівці центру провадять інші види діяльності, зокрема надають консультації батькам (одному з батьків) або законним представникам, педагогічним працівникам, які беруть участь в інклюзивному навчанні.

     Керівництво діяльністю центру здійснює директор, який призначається на посаду строком на три роки на конкурсній основі та звільняється з посади засновником за погодженням з відповідним структурним підрозділом з питань діяльності центру. На посаду директора центру призначаються педагогічні працівники, які мають вищу освіту не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю “Спеціальна освіта”, “Корекційна освіта”, “Дефектологія”, “Психологія” та стаж роботи не менше п’яти років за фахом.

      На посади педагогічних працівників центру призначаються особи, які мають вищу педагогічну (психологічну) освіту не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, при цьому не менше 60 відсотків яких повинні мати стаж роботи три роки за фахом.

 

Для надання психолого-педагогічної допомоги в центрі вводяться такі посади:

 1. вчителя-логопеда з розрахунку одна штатна одиниця на 25-30 дітей з порушеннями мовлення або 15-20 дітей з тяжкими порушеннями мовлення, або 15 дітей дошкільного віку з фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення, або 12 дітей дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення;
 2. вчителя-дефектолога з розрахунку одна штатна одиниця на 12-15 дітей з порушеннями слуху/зору/інтелектуального розвитку;
 3. практичного психолога з розрахунку одна штатна одиниця на 12-15 дітей, які мають порушення емоційно-вольової сфери/пізнавальних процесів;
 4. вчителя лікувальної фізкультури з розрахунку одна штатна одиниця на 12-15 дітей, які мають порушення опорно-рухового апарату;
 5. посада прибиральника приміщень центру вводиться з розрахунку 0,5 штатної одиниці на кожні 200 кв. метрів площі, що прибирається.

Гранична чисельність фахівців центру становить 12 осіб. У разі потреби центр може залучати додаткових фахівців шляхом укладення цивільно-правових угод відповідно до запитів з оплатою за фактично відпрацьований час.

 

Надання психолого-педагогічної допомоги дитині з особливими освітніми потребами

Психолого-педагогічна допомога - система психологічних та педагогічних послуг, що надаються дитині з особливими освітніми потребами фахівцями центру, педагогічними працівниками навчальних закладів, реабілітаційних установ системи охорони здоров’я, соціального захисту, громадських об’єднань тощо.

Комплексна оцінка стану дитини проводиться фахівцями центру індивідуально за такими напрямами:

 •     оцінка фізичного розвитку дитини;

 •     оцінка мовленнєвого розвитку дитини;

 •     оцінка когнітивної сфери дитини;

 •     оцінка емоційно-вольової сфери дитини;

 •     оцінка навчальної діяльності дитини.

У разі встановлення фахівцями центру наявності у дитини особливих освітніх потреб висновок про комплексну оцінку є підставою для складення для неї індивідуальної програми розвитку та надання їй психолого-педагогічної допомоги.

Проводиться інформування батьків (одного з батьків) або законних представників дітей з особливими освітніми потребами про наявність мережі навчальних закладів, реабілітаційних установ системи охорони здоров’я, соціального захисту та громадських об’єднань для підтримки сімей, які виховують таких дітей.

Забезпечуються належні умови для навчання залежно від порушення розвитку дитини з особливими освітніми потребами (доступність приміщень, особливості облаштування робочого місця, використання технічних засобів тощо).