ІРЦ - Інклюзивно ресурсний центр

Розробка комплектації кабінетів для інклюзивно-ресурсних центрів від VemaKids.

ІРЦ - це установа, яка створюється з метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами у віці від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти.

У відповідності з положенням про ІРЦ, центри повинні створювати приміщення, пристосовані для дітей з особливими освітніми потребами у відповідності до вимог законодавства, в тому числі державних санітарних норм і правил, і державних будівельних норм.

 

 

Завдання центру:

 1. проведення комплексної оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, розробка рекомендацій по програмі навчання
 2. надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами;
 3. надання консультацій і взаємодія з педагогічними працівниками дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів з питань організації інклюзивного навчання;
 4. надання консультативно-психологічної допомоги батькам.

 

В ІРЦ обладнуються:

 • приймальня;
 • кімнати для надання індивідуальної психолого-педагогічної допомоги;
 • кабінети проведення групових психолого-педагогічних занять;
 • кабінет вчителя-логопеда;
 • кабінет психолога;
 • кабінет для занять з лікувальної фізкультури;
 • кабінет для проведення спільних засідань фахівців центру;
 • кабінет директора центру;
 • технічні приміщення і т.д. (Докладніше в документі про комплектації).