Завдання центру

ЗАВДАННЯ

ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНОГО ЦЕНТРУ:

1. Комплексна оцінка з метою визначення особливих освітніх
потреб дитини, розробки подальшого освітнього маршруту.
2. Надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими
освітніми потребами, проведення корекційно-розвиткових занять.
3. Ведення реєстру навчальних закладів, реабілітаційних установ
системи охорони здоров’я, соціального захисту та громадських
об’єднань, а також реєстру фахівців, які надають психолого-
педагогічну допомогу дітям з особливими освітніми потребами,
співпраця з ними.
4. Консультування батьків, педагогів з питань напрямків
корекційно-розвиткової роботи з дитиною, її подальшого навчання.
5. Методичний супровід навчання дітей за інклюзивною формою.
6. Провадження інформаційно-просвітницької діяльності з питань
надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими
освітніми потребами шляхом проведення семінарів, майстер-класів
тощо.